Psihoterapija za odrasle

“Tvoja vizija bo postala jasna, ko boš pogledal v svoje srce. Kdor gleda navzven sanja, kdor pogleda noter se prebudi.”

​(Carl G. Jung)​

Psihoterapija za odrasle


Psihoterapevtski proces je proces, ki odvija v odnosu med mano in tabo, ki si se odločil/-a za podporo in pomoč na svoji življenjski poti. Gre lahko za podporo pri spoznavanju in raziskovanju sebe ter osebni rasti ali pa podporo pri soočanju s težavami, ki jih prepoznavaš za pomembne in jih želiš razrešiti.
Kaj je psihoterapija?

V psihoterapiji imaš prostor in čas, ki ga potrebuješ, da lahko v svojem ritmu ozaveščaš, predeluješ in na novo integriraš nefunkcionalne vzorce, ki so se do sedaj v tvojem življenju kazali v obliki različnih stisk, težav v odnosih, neprijetnih občutkov ali telesnih simptomov. Preko kontinuiranih srečanj te spremljam ter s pogovorom in drugimi tehnikami usmerjam, da se povežeš s sabo, začutiš svojo avtentično resnico in preko tega ustrezno razrešiš nefunkcionalne vzorce, ki ovirajo tvoje življenje. V odnosu, ki ga zgradiva je dovolj prostora za tvoje želje in potrebe, tako da vedno lahko oblikujeva način dela, ki ti bo ustrezal in te pripeljal do želenih sprememb.

Skozi terapevtski proces se učiš sprejemanja sebe in si dovoliš občutiti sebe v vseh odtenkih ter tako tudi prevzameš odgovornost za svoje občutke, življenje in prepričanja, ki so z njim povezana. Z razrešitvijo vzorcev, ki omejujejo tvoje življenje, odpravijo simptomi, neprijetni občutki, spremeni se doživljanje sebe in okolice, vzpostaviš bolj pristen stik s sabo in z drugimi ter zaživi svobodno in srečno v vsakdanjem življenju.  Sčasoma v sebi občutiš polnejše veselje do življenja in zadovoljstvo s tem, kar je. Poveča se tudi življenjska energija in zmožnost za ustrezno in opolnomočeno soočanje z življenjem v bodoče. S tem se krepi zaupanje vase in sprejemanje vseh delov sebe, ki v tvorijo tvojo edinstveno celovitost. Gre za to, da spoznamo in razumemo mentalni, čustveni, telesni del nas samih, njihovo prepletenost in soodvisnost ter začnenjamo vedno bolj prihajati v stik z našim zavestnim, dušnim delom, ki lahko, če mu dovolimo in delamo na tem, prevzema vodstvo za vse ostale dele nas.

Tekom procesa se ti povrne zaupanje v tok življenja, čut za prepoznavanje okoliščin in ljudi, ki so dobri zate in za vse tisto, kar te v življenju ne podpira in je potrebno preoblikovati ali spustiti, da odide. Izoblikuješ tudi nove, bolj zdrave in izpolnjujoče načine za vzpostavljanje odnosa s sabo in drugimi ter zmožnosti, da v svoje življenje vnašaš in sprejemaš več lepote, ljubezni, veselja, živosti in smisla, ki ti ga daje širša slika življenja in sebe.

Želiš spoznati sebe in spustiti tisto, kar te bremeni in omejuje?

Kako poteka?

Na začetku se dogovoriva za prvo srečanje, na katerem predstaviš motiv, zaradi katerega si se obrnil/-a po podporo ali pomoč, jaz pa te seznanim z načinom svojega dela in okvirnim potekom terapij. Skupaj se pogovoriva tudi o drugih zate in za tvoj terapevtskih proces pomembnih stvareh. Po uvodnem srečanju se sam/-a odločiš, ali želiš nadaljevati s psihoterapevtskim procesom ali ne. Nekaj začetnih srečanj je tistih, ki je potrebnih za ustvarjanje varnega in zaupnega prostora za delo na sebi. Zaupanje je nekaj, kar skozi odnos tekom srečanj, gradiva in je ključno, da lahko skupaj dobro delava v smeri želene spremembe.

Terapevtska srečanja običajno potekajo 1x tedensko (po potrebi tudi 2x) po 50 min ali 90 min v dopoldanskem ali popoldanskem času. Kontinuiteta je pomembna, da ima staro in nefunkcionalno možnost, da se zamenja z novim in zdravim. Vedno znova se pokaže, da se z rednimi srečanji, spremeba zgodi najhitreje.

Moja vloga je, da te spremljam in podpiram tvoj individualni proces ter ga z različnimi tehnikami vodim v smer globinske in trajnostne spremembe. Tvoja pa, da iskreno spregovoriš o sebi in si pripravljen/a, da skupaj iščeva način, ki ti bo pomagal. Gre proces, ki se dogaja v odnosu in je možen le, ko obe strani sodelujeta.

V varnem odnosu imaš na voljo prostor in čas, da v svojem ritmu in sebi lasten način (ob)čutitiš svoje telo, ozavestiš čustva in občutke, ki jih doživljaš ali si jih doživljal/-a v preteklosti in prepoznavaš svoja miselna prepričanja in tok misli, ki na nezavdenem nivoju kreira tvoje izkušnje in doživljanje življenja.

Vračanje v pretekle izkušnje je smiselno do te mere, da nam pomaga prepoznati in razumeti določene situacije, ki se nam dogajajo v življenju. Tudi načini, kako vstopamo in gradimo odnose, so velikokrat povezani s tem, kako smo se tega naučili v svojem primarnem okolju. Z ozaveščanjem, predelavo vzorcev in čustev se namreč preteklost integrira in nas novo občutenje sebe prizemlji v tukaj in zdaj. To poglobi pristen stik s sabo in nam vrača zavedanje, da ne glede na vse že doživeto, imamo možnost izbire. Izbire za spremembo in za življenje, ki odraža to, kar v resnici smo.

Posledično se zmanjšajo in odpravijo tudi telesni simptomi, saj se skozi proces dela na sebi okrepi razumevanje povezave med telesom in našimi občutki. Telo vedno govori resnico in telo je tisto, ki je vedno prisotno v sedanjem trenutku, zato najino delo, ko je to le mogoče, začenjava s tvojim trenutnim doživljanjem in sitauacijami v življenju, s katerimi se soočaš.

Trajanje terapevtskega procesa se razlikuje od posameznika do posameznika, tako da je nemogoče napovedati, kdaj se bo proces zaključil. Odvisno je od narave in kompleksnosti težav, s katerimi se soočaš ter od tvoje želje in pripravljenosti za intenzivno delo na sebi. Ključno pa je razumevanje, da tako kot je bilo za oblikovanje doloečnih nefunkcionalnih vzrocev potreben čas, da so se dodobra zasidrali v nas, tako je tudi za ponovno vzpostavitev zdravega ravnovesja znotraj nas potreben čas. Rešitev za težave in sprememba sta vedno možni, potrebno je le dovolj časa in predanosti, da se to zgodi. Proces zaključiva, ko sam/-a to začutiš. Ob zaključku si je dobro vzeti 1 – 3 srečanja za slovo ter integracijo izkušnje in sprememb.

“Pri svojem delu resnično verjamem v lepoto odnosov in življenja, ki se skriva za vsem bolečim in neprijetnim, s katerim se tekom življenja srečamo. Pomembno se mi zdi vračati k sebi in negovati stik s sabo, da zmoremo črpati iz moči in modrosti naše lastne notranjosti. S tem si dopuščamo izbrati tisto, kar je popolnoma uglašeno z nami in tako ustvarjamo možnost za drugačno sedanjost in prihodnost – bolj polno, zadovoljno in bolj našo.”
Komu je namenjena?

Tvoja življenjska situacija, točno takšna, kot je, in tvoja želja po spremembi, sta tisti, ki sta ključni pri tem, ali je psihoterapija primerna tudi zate. Ni prav ali narobe, ni primerno ali neprimerno, ni prezgodaj ali prepozno – vedno je lahko pravi trenutek za nov korak, novo odločitev, nov začetek.

Zapisanih je nekaj točk kot smernic pri odločitvi za psihoterapijo. Psihoterapevtski proces ti lahko pomaga pri:

 • neustreznemu izražanju ali potlačevanju čustev;
 • soočanju s prekomernim stresom, kronično utrujenostjo ali izgorelostjo;
 • slabi samopodobi, občutkih manjvrednosti;
 • depresiji ali občutkih pomanjkanja motivacije, volje in smisla;
 • občutkih nemoči ter nezmožnosti uresničevanja sebe v odnosih in lastnih želja in ciljev v zunanjem svetu;
 • anksioznosti ali nepojasnjenih strahovih in paničnih napadih;
 • soočanju z osamljenostjo in nezmožnostjo navezovanja stikov z drugimi;
 • čustvenem prenajedanju in motnjah hranjenja;
 • telesnih simptomih, ki nimajo organskega izvora (psihosomatskimi težavami);
 • občutenju nepojasnjenega nezadovoljstva s trenutnim življenjem;
 • poglobljenem razreševanju različnih težavah v odnosih;
 • težavah z mejami in čutenju varnega osebnega prostora;
 • krepitvi zmožnosti zaupanja in varne bližine v odnosih;
 • občutkih nepovezanosti s svojim telesom, občutkih odtujenosti in nezmožnosti čutenja sebe;
 • travmah iz otroštva in mladostništva ali travmah povezanih z izrednimi, nepričakovanimi dogodki tekom življenja;
  težavah pri šolskih/študijskih obveznostih, težavah s koncentracijo in uspešnim opravljanjem nalog;
 • težavah in stiskah ob življenjskih prehodih;
 • soočanju z izgubo bližnjih in procesu žalovanja ali soočanju z dolgotrajno boleznijo/umiranjem bližnjih ;
 • osebnosti rasti ter doseganju globoke in trajne notranje spremembe, ki pripomore k izboljšanju kvalitete življenja in nam pomaga uresničiti naš notranji potencial

Psihoterapevtski proces je tudi:

 • proces globoke notranje preobrazbe in rasti;
 • vzpostavljanje ravnovesja na mentalne, čustvenem, telesnem in energetskem nivoju
 • učenje, kako v polnosti in neobsojajoče sprejeti vse odtenke življenja – znotraj in zunaj nas;
 • odkrivanja talentov in darov, ki jih nosimo v sebi in krepitev zmožnosti za uresničenje našega potenciala v svetu;
 • spoznavanja notranje resnice in življenja iz avtentične biti;
 • vračanje v stanje notranje ljubezni, ki neobsojajoče sprejema vse znotraj in zunaj nas.

Kaže se, da je psihoterapija najbolj učinkovita pri ljudeh, ki se zavedajo, da je delo na sebi proces in ne zgolj obisk nekaj terapevtskih srečanj. Čarobna paličica ne obstaja, potrebna je vztrajnost in naš zavesten trud, da se naučimo drugačnega stika s sabo. Ta stik, ki je osrediščen v modrosti naše notranjost, nam omogoča, da se vse, kar je težavno in boleče ter obenem nefunkcionalno, nadomesti z vsem, kar nas podpira in nam omogoča zdravo rast ter polno življenje. Seveda, je kdaj dovolj tudi nekaj srečanj za odpravo nekega simptoma, za razrešitev stiske pa je smiselno poiskati globlji vzrok in ga odpraviti.

“Vsaka kriza vsebuje znotraj sebe seme preorbazbe in rasti.”

​(Jodie Gale)​

Naroči se


Psihoterapevtsko delo opravljam v Ljubljani in online. Če se želiš dogovoriti za prvo srečanje ali imaš kakšno vprašanje zame, me lahko kontaktiraš prek obrazca za naročanje na desni ali prek telefona ali maila. Z veseljem in v najkrajšem možnem času ti bom odgovorila.

Telefon: 040 604 964
E-mail: kristina@drevozivljenja.net
Lokacija: Ljubljana (Jalnova 70), možnost je tudi online srečanj

Cenik


50 min: 70 EUR  za zaposlene
50 min: 55 EUR  za študente in brezposelne

90 min: 120 EUR za zaposlene
90 min: 95 EUR za študente in brezposelne

*psihoterapije na izvajam na napotnico, ampak le samoplačniško

Obrazec za naročanje

Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
Lokacija
Select an option
Termin
Za lažji dogovor glede ustreznega termina prosim označi termin, ki ti ustreza.
Select an option
Fill out this field